Praktisch

Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

 • Tarieven massage (0% BTW)
 • 5 resp 10% korting bij een 5-/10 rittenkaart
 • 60 minuten € 65,00
 • 75 minuten € 77,50
 • 90 minuten € 90,00
 • Tarief mindfulness / begeleiding (0% BTW)
 • Sessie van een uur € 95,00
 • Tarieven basis GGZ vanaf 1 jan 2021 (0% BTW)
 • Kort € 522,13
 • Middel € 885,01
 • Intensief € 1434,96
 • Onvolledig traject € 228,04
 • Onverzekerde zorg / zelfbetalers* € 95,00
 • *Sessie van 45 min incl 15 min indirecte tijd

Wachttijd per 1 oktober 2021

Aanmeldingswachttijd (tijd tussen aanmelding en eerste afspraak): 2 weken

Behandelingswachttijd: (tijd tussen intake en start behandeling): 0 weken

Omdat ik contractvrij werk is de wachttijd niet afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Vergoedingen

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Behandeling wordt alleen door de verzekeraar vergoed wanneer er sprake is van een psychiatrische stoornis. Een aantal stoornissen is uitgesloten van vergoeding, voor meer informatie zie http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2013/10/CVZ-Advies-inz.-wel-en-niet-vergeode-stoornissen-Basis-GGZ.pdf. In die gevallen, of als er geen psychiatrische diagnose is, moet de zorg zelf worden betaald.

Volwassenen 

Ik heb ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Voor meer informatie over psychologen die contractvrij werken zie www.contractvrijepsycholoog.nl.  Bij een restitutiepolis kan je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar en krijg je de behandeling achteraf vergoed. Bij zorg in natura krijg je het grootste deel van de behandeling vergoed, meestal rond de 75%. Informeer altijd vooraf bij je zorgverzekeraar over de mogelijkheden voor vergoeding. Houd ook rekening met het wettelijk verplichte eigen risico dat geldt voor zorg uit het basispakket.

Kinderen en jongeren

De vergoeding van geestelijke gezondheidszorg  voor kinderen en jongeren loopt tegenwoordig via de gemeentes. De gemeente Utrecht sluit op dit moment geen nieuwe contracten af met aanbieders. Het komende jaar vindt er zelfs een krimp plaats van vergoeding van aanvullende zorg. Dat betekent dat de zorg vanuit mijn praktijk voor kinderen en jongeren die voorheen in het basispakket zat zelf moet worden betaald. Als je aanvullend verzekerd bent, kan je contact opnemen met je verzekeraar of er op die manier mogelijkheden zijn voor vergoeding.

Routine outcome monitoring

Landelijk worden er gegevens verzameld over de behandeling van cliënten binnen de GGZ. Dit is bedoeld om het effect van de behandeling bij individuele cliënten te meten, om verbeteringen door te voeren op instellingsniveau, om wetenschappelijk onderzoek te doen en om de uitkomsten van groepen cliënten te meten en vergelijken.

Iedere zorgaanbieder binnen de zorgverzekeringswet is verplicht gegevens aan te leveren. Aan het begin en eind van de behandeling vul je hiertoe vragenlijsten in. Als je bezwaar hebt tegen het verzamelen van je gegevens kan je daarvoor in de praktijk een verklaring invullen.

Kwaliteitsstatuut

Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd door GGZ Kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut GGZ Moons

Klachten- en geschillen reglement